• Wirtualna klasaobszar sieci, w której nauczyciel i uczniowie „spotykają się”, poprzez połączenie internetowe, w celu prowadzenia zajęć.